Please update your Flash Player to view content.

Kokios naujovės laukia įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui?

Naujame ANK pagrindine administracine nuobauda išlieka piniginės baudos, kurios numatytos ne mažiau negu 10 eurų ir ne daugiau negu 6000 eurų. Taip pat ir kitos nuobaudos - įspėjimas arba nemokami viešieji darbai.  Pažymėtina, kad Administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančios institucijos galės taikyti draudimą lankytis viešose vietose vykstančiuose renginiuose. Šie įpareigojimai būtų taikomi tik viešąją tvarką renginiuose pažeidinėjantiems asmenims.

ANK naujovės:

  • Teismas gali neskirti nepilnamečiui administracinės nuobaudos atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, bei kreiptis dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo. Nepilnamečiui, kuriam nebuvo sukakę 16 m. ir padarė administracinių nusižengimų požymių turinčią veiką gali būti taikomos vaiko priežiūros formos.
  • Piniginės baudos dydis už administracinius nusižengimus apribotas 6 000 eurų bauda, siekiant išlaikyti baudžiamosios ir administracinės atsakomybės darną.
  • Įvedama naujovė - įpareigojimas pažeidėjui dalyvauti įvairiuose kursuose, kurie apims resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo programas, bei smurtinį elgesį keičiančius kursus.
  • Nebebus taikomos administracinėje atsakomybėje kaip administracinės nuobaudos - administracinis areštas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų).
  • ANK turi atskirą skyrių ,,Aplinkybės, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn“. Šiame skyriuje apimamos tiek klasikinės aplinkybės, šalinančios atsakomybę, taip pat kitos aplinkybės, kurioms esant asmuo netraukiamas atsakomybėn.
  • ANK skirtingai nei Baudžiamasis kodeksas, nenumato senaties termino sustabdymo dėl asmens slapstymosi, atsižvelgiant į administracinių nusižengimų teisenos ypatumus.
  • ANK nustatytas vienodas bendras administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminas – 2 m. nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o esant trunkamam nusižengimui – 2 m. nuo administracinio nusižengimo paaiškėjimo dienos.

Pažymėtina, jog ANK palyginti su ATPK praplėstas naujomis administracinę atsakomybę šalinančiomis aplinkybėmis: asmens, padariusio įstatymo uždraustą veiką, sulaikymu, profesinių pareigų vykdymu, teisėsaugos institucijos užduoties vykdymu, įsakymo vykdymu, pateisinama profesine ar ūkine rizika, moksliniu eksperimentu, mažu veikos pavojingumu. Taip pat neatsakys asmuo, kuris administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė vadovaudamasis klaidinga oficialia konsultacija.

 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo paslaugų bendrovė HOROS.