Please update your Flash Player to view content.

Asmens duomenų tvarkymas. Nauda įmonei

„Asmens duomenų apsauga“, „duomenų subjektų teisės“, „duomenų valdytojų pareigos“ – tai sąvokos, dar menkai pažįstamos tiek darbuotojams, tiek ir eiliniams vartotojams, nepaisant to, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija jau 15 metų rūpinasi asmens teisės į privatų gyvenimą tvarkant asmens duomenis gynimu.

Asmenys dažniausiai jautriai reaguoja į replikas, susijusias su jų išvaizda, dalykiniais ar profesiniais sugebėjimais, dažnai laikydami tai privačiu reikalu, tačiau nesusimąstydami pateikia privačią (dažniausiai perteklinę) informaciją apie save nuolaidų kortelei gauti, registruodamiesi socialiniuose tinkluose, pirkdami prekes internetu ar kitose situacijose.

Teisinių paslaugų bendrovės „Horos“ vadovė Ieva Jasaitytė pastebi, kad Vakarų Europoje asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisė tvarkant asmens duomenis yra suprantama plačiau nei Lietuvoje ar kitose buvusiose postsovietinėse respublikose. Vakaruose gyventojai ir darbdaviai asmens duomenų apsauga ypač rūpinasi. I. Jasaitytė pastebi, kad užsienio kapitalo bendrovės, steigdamos filialus Lietuvoje, kreipiasi dėl registracijos Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje dar prieš pradėdami tvarkydami asmens duomenis, tuo tarpu Lietuvoje juridiniai asmenys, vykdantys vaizdo stebėjimą, elektroninę prekybą, nuolaidų kortelių administravimą, tiesioginę rinkodarą, rinkdami kandidatų į darbo vietą gyvenimo aprašymus ir kitais atvejais tvarkydami asmens duomenis automatiniu būdu, vengia įgyvendinti įstatyme numatytus reikalavimus. Dažnai lietuviškos įmonės kreipiasi dėl dokumentų paruošimo tik gavę baudą iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Daugelis juridinių asmenų, net ir informuoti apie Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytą pareigą registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, vengia įgyvendinti įstatyme numatytus reikalavimus. 

Registracijos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre privalumus pabrėždama I. Jasaitytė nurodo pridėtinę vertę duomenų valdytojams, kurie užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą: „bendrovės, kurios užtikrina tinkamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, išsiskiria iš kitų bendrovių. Elektronine prekyba užsiimanti bendrovė, registruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre visada bus saugi ir patraukli klientams. Pirkėjai vertina duomenų saugumą ir labiau pasitiki registruota internetine parduotuve. Pastebimai mažėja įtampa tarp darbdavio ir darbuotojų bendrovėse, kuriose darbuotojai yra pasirašytinai informuoti apie vykdomą filmavimą bendrovės patalpose ar teritorijoje. Klientai yra labiau linkę sutikti dalyvauti nuolaidų kortelių programoje, kai duomenų valdytojas yra registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Galiausiai įmonė, tinkamai vykdanti įstatymų keliamus reikalavimus, formuoja patikimos ir sąžiningos įmonės įvaizdį tiek savo klientams, tiek tiekėjams bei partneriams“.

 

751

Bendrovėse inovatyvius personalo valdymo sprendimus įgyvendinanti I. Jasaitytė visada rekomenduoja darbdaviams ne tik užtikrinti tinkamas duomenų saugos priemones registruojantis Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, bet ir informuoti savo darbuotojus. Darbuotojams, kurių darbo vietos yra filmuojamos, yra ne tik privaloma, bet ir naudinga suteikti visą reikalingą informaciją apie duomenų tvarkymą (kokiu tikslu yra vykdomas automatinis duomenų tvarkymas, kokie asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, adresas ir pan.) yra tvarkomi. Darbuotojai, gavę informaciją, kuri užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, jaučiasi saugiau bei turi didesnį pasitenkinimą darbu. 

Pasitaiko atvejų, kai bendrovės neigia tvarkančios asmens duomenis. Susidaro įspūdis, kad kai kuriais atvejais asmens duomenimis laikomas tik asmens kodas. Pagal asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu , kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Todėl automatiniu būdu (pavyzdžiui, suvedant duomenis į kompiuterį) tvarkant asmens vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, gyvenamos vietos adresą, duomenis apie asmens sveikatą, vykdomas automatinis asmens duomenų tvarkymas, todėl tuo užsiimančios bendrovės privalo registruotis Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Neįgyvendinus tinkamų asmens duomenų saugumo priemonių, pažeidus duomenų subjektų teises, duomenų valdytojams skiriamos administracinės baudos.