Please update your Flash Player to view content.

Gruodžio 31-ąją siūloma paversti nedarbo diena

2013 03 22 

2013 m. sausio 8 d. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo projektą pateikęs seimo narys Eduardas Šablinskas siūlo gruodžio 31-ąją padaryti švenčių diena. Šiuo straipsniu siekiama įvertinti pateikto projekto argumentaciją. 

Darbo kodekso 162 straipsnyje įtvirtintas oficialus Lietuvos švenčių dienų sąrašas ir numatyta, kad tokiomis dienomis įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama. Lietuvos Respublikoje yra 13 oficialių švenčių dienų: tradicinės šventės, pavyzdžiui, Naujųjų metų diena, Velykos ar valstybinės šventės, pvz., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte gruodžio 31-oji įvardijama kaip Kūčelės – senovėje žinoma ir švęsta šventė.

Tačiau Kūčelės literatūroje yra įvardijamos skirtingai, todėl vientisos ir ligi šių dienų išlikusios tradicijos gruodžio 31-ąją švęsti Kūčeles Lietuvoje nėra. Pažymėtina, kad gruodžio 31-oji švenčių diena Lietuvoje nelaikoma, nėra pagrįsta senomis ir ilgą laiką puoselėtomis tradicijomis, o įstatymo projekto aiškinamajame rašte įvardytas senų metų apsvarstymo laikas neturėtų būti vertintinas kaip tinkama prielaida įtvirtinti gruodžio 31-ąją švenčių diena teisės aktuose. 

Remiantis įstatymo projekto aiškinamuoju raštu, gruodžio 31-ąją paversti švenčių diena siekiama įvertinus Lietuvos žmonių nuomonę, kai nespėjama suruošti šventinio stalo ar nuvykti į kitą Lietuvos miestą sutikti Naujųjų metų. Galima daryti išvadą, kad gruodžio 31-ąją siekiama paversti švenčių diena tik dėl Lietuvos gyventojų patogumo ir gyvenimiškų rūpesčių palengvinimo ruošiantis kitai nedarbo dienai – Naujiesiems metams. Logiškas įstatymo projekto rengėjo žingsnis būtų švenčių diena paskelbti kovo 10-ąją, balandžio 30-ąją arba liepos 5-ąją dienas. Tačiau remiantis loginiu mąstymu, švenčių diena yra skirta paminėti svarbų įvykį ar išlaikyti seniai puoselėtas tradicijas, o ne artimųjų susitikimams ar pasisėdėjimams organizuoti.

Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad minėto įstatymo projekto tikslas yra stiprinti lietuvių tradicijas ir sudaryti palankesnes sąlygas bendravimui su brangiais žmonėmis. Turbūt daugelis sutiks, kad darbo kodekso pakeitimo vertinimas turėtų neapsiriboti tik jausmais ir emocijomis. Bene kiekvienas asmuo, turėdamas galimybę, norėtų praleisti daugiau laiko su savo artimaisiais, tačiau vien ši aplinkybė neturėtų būti pripažįstama objektyvia teikiant Seimui svarstyti įstatymo projektą dėl gruodžio 31-osios pavertimo švenčių diena. Būtina atsižvelgti į visas ekonomines ir socialines aplinkybes, galinčias turėti reikšmės tokio įstatymo projekto įgyvendinimui. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad įstatymo projektas neturėtų sukelti jokių neigiamų pasekmių, tačiau objektyviai išanalizavus situaciją matyti, kad įstatymo projektas neigiamai atsilieps valstybės biudžetui. Ypač svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra išreiškusi poziciją, kad švenčių dienų didinimas turės neigiamos įtakos Lietuvos ekonomikai. 

Darbo kodeksas 153 straipsnyje įtvirtina, darbo dienos trukmę švenčių dienų išvakarėse. Minėta norma reiškia, kad pagal šiuo metu esantį teisinį reguliavimą gruodžio 31-ąją darbo trukmė yra trumpinama viena valanda. Tai iš esmės reiškia, kad Darbo kodekse yra įtvirtinta lengvata darbuotojams, leidžianti pasiekti tikslus, įvardytus Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamajame rašte. 

Atsižvelgus į kitų Europos Sąjungos valstybių praktiką, dauguma valstybių nelaiko gruodžio 31-osios kaip oficialios valstybinės švenčių dienos. Gruodžio 31-oji nelaikoma švenčių diena tokiose valstybėse kaip Belgija, Graikija, Portugalija. Yra Europos Sąjungos valstybių, kurios gruodžio 31-ąją įvardija kaip oficialią švenčių dieną ir tą dieną nedirbama, kaip pavyzdžiui  Vokietijoje, Danijoje ir kitose valstybėse. 

Darbo kodekso 162 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengėjas turėtų dar kartą įvertinti visus siūlomo įstatymo projekto argumentus ir protingai bei atsakingai spręsti valstybės ūkio reikalus. 

Straipsnį parengė teisinių ir personalo valdymo paslaugų įmonė „HOROS“.